Doba krále Slunce

Od smrti Mazarina vládl Ludvík XIV. sám, pouze s oporou skvělých ministrů Colberta a Louvoise. Kromě toho se stačil věnovat své vášni pro pomerančovníky, lovy jelenů, taneční představení, jichž byl hlavním aktérem, budování přepychových paláců a zahrad s vodotrysky, pořádání ohromných slavností a v neposlední řadě svým krásným milenkám. Vláda nejdéle panujícího monarchy v evropských dějinách patří k těm nejzajímavějším a nejzářivějším obdobím a právě do druhé poloviny 17. století je zasazeno dílo Anne Golon, které je zaplněno stovkami reálných postav.

Knihy a filmy pojící se s dobou krále Slunce
Sedmnácté století se těší zvláštní oblibě filmařů, kromě toho známe celou řadu filmů, které se obsahově dotýkají předků či potomků Ludvíka XIV. Srovnání jednotlivých verzí těchž námětů otevírá nejen řadu otázek, ale také umožňuje hlubší analýzu problematiky a jistou standardizaci.

Časová osa
Století krále Slunce, v němž se příběh Angeliky odehrává, bylo obzvláště dlouhé. Časová osa graficky znázorňuje zásadní body z Angeličina života a historické události v období 1625 – 1715, kdy prvního zářijového dne umírá Ludvík XIV.


Móda doby krále Slunce
Rozevláté, propracované, dekorativní a vzrušující. Šaty, doplňky, make-up i účesy francouzských dvořanů byly natolik výjimečné, že se brzy staly inspirací celé Evropě. Zimní a letní sezóny se střídaly přinejmenším stejně rychle jako dnes. Sekce zahrnuje i témata životního stylu jako toaleta, hygiena a sexuální život.

Ludvík XIV. a královská rodina
Širší rodina Ludvíka XIV. se neskládala jen z osob královského rodu a jejich legitimních potomků, patřily do ní také královy oficiální milenky a jejich děti. Nezpochybnitelná pozice mezi členy královské rodiny patří též oficiálním vychovatelům.


Cestopisné prvky díla Anne Golon
Jedno z dílčích specifik díla Anne Golon spočívá ve výrazném střídání lokací. Autorka detailně přibližuje množství dobových míst, která spoluutvářejí atmosféru příběhu a v určitých okamžicích se knihy stávají téměř cestopisem.


Historický kontext v díle Anne Golon
Zasadit román do 17. století se Anne Golon rozhodla už proto, že v moderní literatuře neexistovalo dílo, které by pojímalo tuto epochu. Pro ilustraci historického kontextu uvádíme několik málo příkladů, z nichž jasně vyplývá, že Anne Golon v padesátých letech vycházela z těchže primárních pramenů jako současné monografie.

Paláce a zahrady
Okázalé paláce v sobě pojí prvky klasicismu s mohutnou barokní scénografií. Interiéry ohromují úžasnými nástropními malbami, intarzovaným nábytkem či stále se zdokonalujícím sklem a porcelánem. V čem spočívá kouzlo francouzských zahrad včetně nejúžasnějších Versailles?

Dvůr krále Slunce stoluje a slaví
Francouzská kuchyně získala svůj věhlas právě v 2. polovině 17. století, slavnosti pořádané ve Versailles či v králově nejbižším okolí jsou bezustání do detailu vzpomínány v knihách i filmech a představa připravovaných francouzských delikates nepřestává dovádět gurmány z celého světa k šílenství.

Osobnosti 17. století
Doba krále Slunce se nestala výjimečnou jen díky stavbám, knihám, módě či vědeckým objevům, ale především díky úžasným lidem, kteří tvořili tyto dějiny.


Historie a kultura Languedoku
Dílo Anne Golon oslavuje kultivovanou trubadúrskou kulturu, seznamuje čtenáře s dobovými zvyklostmi, kulturou, náboženstvím a životním stylem středověké Okcitánie. Nezapomíná však ani na drsné ukončení její éry v podobě křížových výprav proti Albigenským. Pojďme se na jednotlivá témata podívat detailněji.